Phèn kép

Phèn kép

Liên Hệ

Công dụng:

  • Để đánh lắng cặn trong nước

ĐẦU TRANG