Bộ lọc thông minh

Bộ lọc thông minh

Liên Hệ

* Code: 27413
* Bộ lọc thông minh công suất 15m3/h, đặt tại thành bể công nghệ dùng túi lọc bao gồm bơm hút, đầu hút đầu cấp, đèn và bộ điều khiển

ĐẦU TRANG